top of page

DET FINNS 5
ELEMENT ENLIGT
KINESERNA

De fem elementen visar betydelsen av att det ska råda balans mellan dem.
De visar att naturens cykliska gång ligger till grund för allt här på jorden.
Naturen och livet står aldrig stilla.

 

Allt föds - växer - står i blom - mognar - vissnar och dör i ett evigt kretslopp.

 

Det är viktigt att elementen samspelar enligt en skapande, reducerande eller kontrollerande cirkel.

bottom of page